Bezpečnost, odmítnutí odpovědnosti a oznámení o ochraně osobních údajů QNAP Cloud
Bezpečnost a ochrana soukromí je pro společnost QNAP zásadní. Pokaždé, když používáte jakékoli z našich služeb QNAP Cloud, snažíme se chránit vaše údaje a zajistit dostupnost služeb bez přerušení. Jedná se o zásadní principy, které jsou součástí našich produktů, technologií, procesů, odborného školení a také celé naší společnosti.
Bezpečí
Prostřednictvím služeb QNAP Cloud poskytujeme bezpečné, odolné služby po celém světě. Činíme tak několika způsoby.
Ochrana soukromí
Chápeme, že pokud používáte naše cloudové služby, svěřujete nám to nejcennější – svoje údaje. Zavazujeme se k tomu, že budeme vaše údaje uchovávat v bezpečí.
Soubory cookie
Věříme v čestný a otevřený způsob shromažďování a používání údajů, které se vztahují k vaší osobě. V duchu transparentnosti bychom vám chtěli poskytnout podrobné informace o tom, jak a kdy používáme pro QNAP Cloud soubory cookie.
Služby
QNAP Cloud sestává z několika služeb, které mohou shromažďovat nejrůznější typy údajů k různým účelům a různými způsoby v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti QNAP. Služby QNAP Cloud můžete používat prostřednictvím webových stránek, mobilních aplikací, softwarových nástrojů a zařízení QNAP. Vždy si můžete ověřit parametry jednotlivých služeb a poté se rozhodnout, jaké údaje s námi chcete sdílet.
Technické údaje
Bezpečí
Ochrana soukromí
Služby
Soubory cookie
Technické údaje
Chráněný přenos souborů
Všechny důvěrné údaje mezi vámi a QNAP Cloud jsou ověřovány a šifrovány. Rozhraní API QNAP Cloud používá protokol HTTPS (HTTP přes TLS), který se používá standardně pro online transakce a bankovnictví. Poskytuje možnost ověřování a ochrany před odposlechy, manipulací a zneužitím zpráv.
Chráněné datové úložiště
Datové úložiště QNAP Cloud je chráněno několika vrstvami zabezpečení v datových centrech světové třídy. Přístup k údajům je omezený a zaznamenávají se anomálie, které se rovněž auditují. Údaje jsou před uložením do úložných médií šifrují a šifrovací klíče se ukládají a spravují na úložných médií.
Autentizace
Přístup k vašemu účtu a datům zařízení lze poskytovat po ověření účtu QNAP (QID). Identifikace QID je dále chráněna dvoufaktorovou autotentifikací, která nabízí dodatečnou vrstvu zabezpečení, abychom zajistili, že přístup ke svému účtu budete mít jen vy i v případě, že někdo uhodne vaše heslo. Kromě toho vaše přihlašovací heslo QID nebude nikdy uloženo na žádném zařízení. Kromě toto můžete kdykoli přístupová práva přidělit jakémukoli zařízení.
Protokolární záznamy aktivity na účtu
Server QNAP Cloud uchovává podrobný protokol, díky kterému je možné zajistit audit identifikace QID. Sledováním protokolů aktivity účtu můžete zjistit abnormální aktivitu účtu. Zprávy s výsledky auditu můžete přijímat prostřednictvím e-mailu, pokud dojde k důležitým změnám účtu, jako jsou například pokusy o přihlášení s identifikací QID pomocí nového zařízení.
Granulární kontrola zabezpečení
Nabízíme rozsáhlé služby pro vzdálený přístup k Vašemu zařízení a navíc poskytujeme mechanismus, kterým můžete kontrolovat služby, které jsou nastaveny tak, aby byly zpřístupněny nebo zakázány, podle Vašeho síťového prostředí a podle požadavků zabezpečení. Granulární řízení Vám umožní dodržovat princip nejslabších práv.
Operace světové třídy
Služby QNAP Cloud provozujeme v datových centrech světové třídy, která poskytují vynikající síťovou konektivitu a robustní prostředky. Služby jsou hostovány na redundantních serverech se schopností škálování. Důležitá data jsou replikována v reálném čase a pravidelně zálohována. Dále máme zavedeno nepřetržité monitorování služeb a systémy analýzy protokolů, aby bylo lze detekovat a včas napravit jakékoli oslabení výkonu poskytování služeb.
Zásady

Naše zásady řídí způsob, jakým navrhujeme a implementujeme řešení a postup pro ochranu vašich osobních údajů.

 • Shromažďujeme pouze údaje, které potřebujeme pro poskytování služeb nebo zlepšování uživatelského prostředí.
 • Dáváme vám možnost mít kontrolu nad vašimi osobními údaji, a to na základě jednoduchých nástrojů a možností ochrany osobních údajů.
 • Pokud se odhlásíte, ukončíte předplatné služeb nebo odstraníte svůj účet, vaše údaje ze systému odebereme. V případě, že údaje budou vyžadovány z právních důvodů, nebudeme je uchovávat déle než šest (6) měsíců.
 • My ve společnosti QNAP věříme, že ochrana osobních údajů je vaším hlavním právem. Naší snahou je bránit toto právo podle našich nejlepších schopností, avšak v rozsahu místních zákonů na ochranu osobních údajů.
 • Zajištujeme, aby shromažďování a zpracování údajů bylo transparentní, díky čemuž můžete činit informovaná rozhodnutí týkající se ochrany osobních údajů.
Vaše práva

V souvislosti s údaji, které o vaší osobě shromažďujeme, máte určitá práv, včetně:

 • Právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud to již není nutné pro uchování takových údajů.
 • Právo požádat o opravu jakýchkoli osobních údajů, pokud se domníváte, že jakákoli jejich část je nepřesná nebo neaktuální.
 • Právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud to již není nutné pro uchování takových údajů.
 • Právo na odmítnutí souhlasu se zpracováním vašich údajů.
 • Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů nebo na námitku vůči používání vašich osobních údajů.
 • Právo podat námitku týkající se zpracování vašich údajů adresou příslušným orgánům v místě vašeho bydliště nebo v místě zpracování vašich údajů.

Vaše práva mohou být omezena za předpokladu, že máme oprávněné důvody pro zpracování vašich údajů, které mají přednost před vašimi zájmy a právy, nebo pokud musíme pokračovat ve zpracování údajů z důvodu ustanovení, výkonu a prosazování právních nároků.

Mějte prosím na paměti, že pokud využijete svého práva na výmaz údajů, omezení nebo námitky vůči zpracování údajů, nebo svůj souhlas zrušíte, nebudeme moci pokračovat v poskytování služeb, pokud údaje nezbytné ke zpracování nebudeme mít k dispozici.

Vaše možnosti

Svoje produkty a služby utváříme tak, abychom vás mohli nabídnout flexibilní správu údajů.Můžete si zvolit, které údaje chcete sdílet, sdílení pozastavit nebo údaje kdykoli odstranit. Vaše údaje převádíme na QNAP Cloud jen tehdy, je-li funkce povolená. Budou převedeny pouze údaje vyžadované konkrétní funkcí. Pokud jsou údaje uložené na QNAP Cloud, budete moci zkontrolovat a upravit údaje na svém zařízení, aplikaci nebo webové stránce QNAP. Pokud se rozhodnete funkci zakázat, budou jakékoli vaše údaje na QNAP Cloud vztahující se k dané funkci odstraněny.

Pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým konkrétní funkce zpracovává vaše údaje, můžete se používání funkce ukončit. QNAP Cloud vám pomáhá využívat maximum funkcí, aniž byste museli poskytovat všechny svoje údaje. Můžete například i nadále používat QID pro přístup ke všem službám bez poskytování fotografie osobního profilu.

Pokud nejste spokojení se službou QNAP Cloud nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Údaje neosobní povahy
Shromažďujeme rovněž údaje ve formě, která sama o sobě neumožňuje přímou identifikaci konkrétního jednotlivce. Můžeme shromažďovat údaje o vašich aktivitách na naší webové stránce, v rámci služeb cloud, softwaru a hardwaru. Údaje se před ukládáním na našich serverech anonymizují. Tyto údaje pak propojujeme, což nám umožňuje pochopit části naší webové stránky, produkty a služby, které vás nejvíce zajímají, a tyto informace pak využíváme k tomu, abychom vám poskytovali ještě užitečnější obsah.
Co je soubor cookie?
Cookie je malý soubor umístěný na vašem zařízení, který umožňuje prvky a funkce QNAP Cloud. Soubory cookie hrají důležitou roli při zlepšování procházení webu. Bez nich by bylo procházejí webu frustrující.
Používání souborů cookie

Soubory cookie používáme na svých webových stránkách a v mobilních aplikacích. Jakýkoli prohlížeč používaný pro navštívení těchto stránek od nás obdrží soubory cookie. Soubory cookie používáme k následujícím účelům:

 • Zabezpečení: Soubory cookie pro zabezpečení používáme pro ověřování uživatelů, zabránění zneužití přihlašovacích údajů a ochranu údajů uživatele před neoprávněnými stranami. Soubory cookie používáme rovněž pro sledování důvěryhodných počítačů. Díky tomu lze pohodlně dvoufázové ověřování přeskočit.
 • Předvolby: Tyto soubory cookie umožňují našim webovým stránkám pamatovat si předvolby – jako je oblast nebo jazyk – abychom mohli zlepšovat uživatelské ovládání.
 • Výkonnost: Tento tyo souborů cookie používáme k tomu, abychom pochopili, jakým způsobem návštěvníci naše webové stránky používají. Tyto údaje se slučují a anonymizují. Údaje, jako jsou návštěvy stránek, doba načítání a chyby načítání, nám pomáhají zlepšovat design a funkčnost našich webových stránek.
Do Not Track (DNT)
DNT je koncepce propagovaná dozorovými institucemi, jako U.S. Federal Trade Commission (FTC, Federální obchodní komise USA). Požaduje, aby internetové firmy vyvíjeli a implementovali mechanismy, díky kterým uživatelé internetu budou mít kontrolu nad sledováním svých aktivit napříč webovými stránkami prostřednictvím nastavení prohlížeče. QNAP Cloud nesledujte aktivity zákazníků v čase a napříč webovými stránkami třetích stran cíleně pro účely reklamy. Proto na signály DNT nereaguje.
Kontrolní soubory cookie

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie ve výchozím nastavení. Nastavení prohlížeče můžete upravit tak, že naše soubory cookie zamítnete, nebo se před přijetím souboru cookie zobrazí výzva. Většina prohlížečů umožňuje kontrolu a smazání souborů cookie. Pokud však prohlížeč soubory cookie nepřijme, nebo soubor cookie zamítnete, může být znemožněno ukládání individualizovaných nastavení, jako jsou přihlašovací údaje, a navíc některé části našivh webových stránek nemusejí fungovat správně.

Centrum účtů (QID)

Identifikátor QID je ID vašeho účtu, které používáte pro veškeré aktivity související s QNAP Cloud. Používáte ho pro: registraci QNAP NAS prostřednictvím myQNAPcloud za účelem služby vzdáleného přístupu a oznámení o událostech, nákup licencí v e-shopu QNAP s licencemi a používání mobilních aplikací QNAP pro připojení k NAS.

Pokud si vytvoříte identifikaci QID v Centru účtů QNAP nebo propojíte QID s ostatními cloudovými účty, jako je Facebook nebo Google, můžeme získat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu a profilovou fotografdii. Budeme také spravovat předvolby vašeho účtu, včetně jazyka a časového pásma, a protokolovat aktivity vašeho účtu z důvodů zabezpečení.

QID používáme pro ověření totožnosti, přidělení přístupových práv a komunikaci s vámi. Vy a ostatní uživatelé s QID se mohou vzájemně identifikovat na QNAP Cloud pomocí identifikátorů QID. Vaši přátelé mohou například vytvářet odkazy sdílení na vlastním NAS úložišti QNAP a odeslat vám e-mailové pozvánky prostřednictvím e-mailové adresy propojené s vaším profilem QID. Vzhledem k tomu, že vaše jméno a profilové obrázky jsou přístupné jiným uživatelům na QNAP Cloud, můžete mít kontrolu nad seznamem konktatů podle identifikátorů QID.

Pokud se pokusíte přihlásit k jakémukoli produktu, webovému rozhraní nebo mobilní či počítačové aplikaci QNAP pomocí QID, můžeme shromažďovat základní informace a IP adresu softwaru nebo zařízení, které používáte pro přihlášení.

Údaje profilu QID můžete zobrazit přihlášením k Centru účtů QNAP (https://account.qnap.com/).

myQNAPcloud

myQNAPcloud poskytuje službu vzdáleného připojení pro celou řadu produktů QNAP. Pokud si zaregistrujete zařízení pro myQNAPcloud, základní konfigurace a údaje o vzdáleném připojení – jako je IP adresa, čísla portů a adresy URL – se neustále převádějí a ukládají na QNAP Cloud. To umožňuje vám i vašim přátelům připojit se k zařízení QNAP prostřednictvím softwaru a webových stránek QNAP pouze pomocí názvu vašeho zařízení nebo adresy URL. Pro ochranu vašich osobních údajů vám myQNAPcloud dává možnost kontroly toho, kdo může získávat údaje z vašeho zařízení. myQNAPcloud poskytuje pouze službu připojení a přístupu k souborům nebo službám. Vaše zařízení bude i nadále požadovat zadání vašeho uživatelského jména a hesla.

 • DDNS
 • myQNAPcloud Link
 • Online prohlížeč dokumentů
 • Podpůrné služby
Pokud pro připojení k produktu QNAP použijete název myQNAPcloud DDNS (nazev_zarizeni.myqnapcloud.com), bude připojení navázáno přímo mezi klientským zařízením a produktem QNAP. myQNAPcloud oslouží pouze jako dotaz názvu DNS a poskytuje příslušnou IP adresu WAN vašeho produktu QNAP. Ve většině případů server DNS vašeho poskytovatele internetových služeb přesměrovává dotaz DNS, aby servery QNAP Cloud neukládaly IP adresu zařízení. Servery rovněž používají technologii maskování pro anonymizaci zdrojových IP adres. DDNS můžete v síťovém rozhraní produktu QNAP kdykoli zrušit.
Díky myQNAPcloud Link myQNAPcloud poskytuje službu vzdáleného připojení na základě překladu adres (NAT). Za určitých podmínek sítě, které neumožňují přímé připojení k úložišti NAS QNAP mohou údaje procházet našimi servery. Naše servery pouze protokolují informace o připojení z důvodů zabezpečení. Údaje o přenosu pouze procházejí servery, aniž by zanechaly jakoukoli stopu o obsahu. myQNAPcloud Link můžete kdykoli zakázat v síťovém rozhraní svého produktu QNAP.
File Station a myQNAPcloud umožňují zobrazování souborů aplikace Microsoft Office, jako je Word a Excel, v prohlížeči. Podporu zajišťuje online prohlížeč dokumentů na webové stránce Microsoft Office 365 nebo Google Doc, v závislosti na službě, kterou vybere v uživatelském rozhraní. Chcete-li zobrazit obsah vybraných souborů v prohlížeči, bude soubor přesměrován společnosti Microsoft nebo Google prostřednictvím myQNAPcloud myQNAPcloud Link. Pokud soubory obsahují důvěrné informace, online prohlížeč souborů nepoužívejte.
Servery myQNAPcloud poskytují produktům QNAP podpůrné služby. Pomáhají zjistit IP adresu sítě WAN a polohu odvozenou z IP adresy. Pomáhá rovněž zjistit počet stažení aplikace QTS. Vzhledem k tomu, že tyto podpůrné služby jsou velmi jednoduché a zásadní pro uživatelské ovládání, považujeme je za anonymní služby a pro jejich používání není vyžadováno QID. Pro tyto typy služeb naše servery neukládají jakákoli data, která lze použít pro zjištění nebo vyhledání produktů QNAP.
Oznámení o události

Po registraci úložiště NAS pro myQNAPcloud můžete povolit nabízená upozornění pro události NAS. Pokud povolíte oznámení prostřednictvím mobilních aplikací nebo prohlížečů, budou data vašeho zařízení nebo konfigurace prohlížeče uložena na serverech QNAP Cloud. To nastavíte v případě nových událostí tak, že data události lze směrovat správně do mobilní aplikace nebo prohlížeče.

Data události se přenášejí na naše servery a poté se převádějí poskytovatelům služby nabízených oznámení, v závislosti na platformě zařízení, které přijímá oznámení. Apple a Safari používají službu Apple Push Notification Service (APN). Android, Chrome a Firefox používají službu Google Firebase Cloud Messaging (FCM). Servery QNAP Cloud shromažďují pouze informace o připojení a data událostí neukládají.

V uživatelském rozhraní úložiště QNAP NAS si můžete kdykoli zobrazit a odstranit zařízení, která přijímají data událostí z QNAP Cloud. Pokud zrušíte registraci úložiště NAS z myQNAPcloud, odstraní se rovněž informace pro mobilní aplikace.

Instalace cloudu QTS

Pokud vaše úložiště NAS s QTS není inicializováno nebo napájeno pomocí jakýchkoli použitelných disků, úložiště NAS nahlásí problém společnosti QNAP Cloud, abyste mohli zjistit úložiště NAS prostřednictvím cloudového klíče nebo webové stránky instalace cloudu (https://install.qnap.com). Pokud vaše úložiště NAS ještě není inicializováno, můžeme shromažďovat informace o připojení ve chvíli, kdy se připojuje k Internetu.

Pokud se připojíte k webové stránce instalace cloudu nebo úložiště NAS, bude váš prohlížeč pravděpodobně přesměrován do uživatelského rozhraní NAS. Počáteční nastavení budou realizována prostřednictvím přímého připojení mezi vaším prohlížečem a NAS bez zásahu QNAP Cloud. Pokud se však nacházíte v jiné síti, budou servery QNAP Cloud muset přesměrovat přenos mezi vaším prohlížečem a úložištěm NAS. Servery zaznamenávají pouze informace o připojení pro účely zabezpečení, zatímco data přenosů procházejí pouze servery, aniž by zanechaly informace o obsahu. Počáteční nastavení můžete ukončit a přemístit se do sítě svého úložiště NAS.

Doporučujeme uchovávat klíč Cloud Key v tajnosti a neponechávat úložiště NAS neinicializované po dlouhou dobu. Připojení neinicializovaného úložiště NAS se servery QNAP Cloud trvá pouze 24 hodin. Po uplynutí tohoto období budou tato data odstraněna.

Integrace IFTTT
Můžete si nainstalovat nástroj Agent IFTTT a přidělit přístup ke službě IFTTT pro úložiště NAS, aby mohlo přijímat zprávy s oznámením z úložiště NAS. Typy událostí se mohou lišit, pokud úložiště NAS zjistí nové soubory ve složce, provádí akce nebo stahuje soubor z jiných cloudových služeb do složky. QNAP Cloud komunikuje se službou IFTTT z důvodu autentifikace a překladu protokolu. Přenos mezi IFTTT a úložištěm NAS se provádí prostřednictvím služeb myQNAPcloud myQNAPcloud Link. Servery zaznamenávají pouze informace o připojení pro účely zabezpečení, zatímco data přenosu procházejí servery bez zanechání stopy o obsahu. Připojení můžeta zakázat na stránce IFTTT.
Nástroj připojení autentifikace

Úložiště QNAP NAS můžete připojit ke cloudovým službám třetích stran za účelem přístupu, přenosu nebo synchronizace dat. Například Centrum oznámení může odesílat zprávy o událostech na účet GMail, nebo může Hybrid Backup Sync průběžně synchronizovat data mezi úložištěm NAS a účtem Dropbox.

Pokud cloudová služba třetích stran požaduje přidělení přístupových oprávnění úložišti QNAP NAS prostřednictvím protokolu OAuth, poskytuje QNAP Cloud službu připojení (https://connector.myqnapcloud.com), která zajišťuje operace Oath mezi úložištěm NAS a cloudovou službou třetích stran. Jakmile operace dokončíte, úložiště NAS se připojí přímo ke cloudové službě třetích stran bez zásahu QNAP Cloud. Servery shromažďují pouze informace o připojení a nesdílejí data operací OAuth.

Online platba

Pokud zakoupíte z e-shopu licence nebo certifikáty myQNAPcloud SSL, můžeme shromažďovat informace o vašem zařízení a fakturaci, které mohou zahrnovat vaše jméno, fakturační adresu, DPH a způsob platby. Tyto informace používáme k dokončení transakcí, vytváření sestav a hlášení daní a také pro účely auditu, prevence podvodů a dodržování právních předpisů.

Využíváme služeb třetích stran pro bezpečné zpracování platby. Podrobné informace o platbě, jako je číslo kreditní karty, se nezpracovávají na našich serverech. Platbu zpracovává ECPay, pokud platíte novotchaj-wanskými dolary, a PayPal,pokud platíte v jiných měnách nebo přes účet PayPal.

Odstraněním QID budou všechny vaše zakoupené položky a záznamy o platbách odstraněny. Historii vašich transakcí však po uplynutí minimální doby uložení odstraníme, a to na základě právních závazků.

Služba licencí

Pokud nainstalujete licenci pro produkt QNAP, můžeme získávat informace o konfiguraci hardwaru produktu QNAP, včetně sériového čísla, verze firmwaru, IP adresy a adresy MAC. Váš produkt QNAP se čas od času v případě potřeby připojí k serverům QNAP Cloud za účelem ověření instalovaných licencí. Pokud jste si pro produkt QNAP nenainstalovali žádné licence, nepřipojí se k serverům QNAP Cloud.

Některé produkty, jako je antivirus McAfee nebo certifikáty SSL myQNAPcloud jsou nabízeny poskytovateli třetích stran, kteří od nás požadují informace o identifikaci zařízení pro účely fakturace a auditů. Sdílené údaje jsou výhradně pro agregované statistiky, jako je sledování počtu aktivovaných licencí. Nesdílí se žádná z identifikací QID nebo dalších informací o zařízení.

Informace o zařízení zobrazíte v uživatelském rozhraní produktu QNAP nebo na stránce e-shopu s licencemi (https://license.qnap.com). Odstraněním identifikace QID budou všechny zakoupené licence neplatné. Historii vašich transakcí odstraníme po uplynutí minimální doby uložení na základě právních závazků.

KoiBot

KoiBot je produkt společnosti QNAP a IEI. Společnost IEI vyrábí hardware, zatímco QNAP nabízí software a cloudovou službu. Cloudové služby KoiBot sdílejí určitou infrastrukturu s ostatními produkty jako QID, registraci zařízení a nabízená oznámení. Musíte mít účet QID, pokud chcete používat KoiBot. Produkt KoiBot je aktuálně dostupný v některých oblastech.

 • Hlasové příkazy
 • Videohovory
 • Cloudové album
KoiBot poskytuje hlasové příkazy, které vyžadují rozpoznávání řeči v QNAP Cloud pro pochopení dotazů a v některých případech provádění povelů. Produkt KoiBot odesílá QNAP Cloud pouze zaznamenaný zvuk, pokud vydáte takový povel, a to na základě používání dotykového panelu a hlavního tlačítka, anebo používáním aktivačních slov. Produkt KoiBot zpracovává aktivační slova bez odesílání hlasových povelů QNAP Cloud. Program KoiBot rovněž poskytuje výslovnou zvukovou a vizuální nápovědu, pokud vstupuje do režimu poslechu pro hlasové povely.
Pokud používáte KoiBot a KoiTalk pro videohovory, servery QNAP Cloud vám pomohou nastavit hovor a spojí vzájemně účastníky hovoru. Ve většině případů se přenos dat hovoru realizuje přímo mezi účastníky. Pokud však za některých síťových podmínek neumožňují přímé připojení mezi účastníky, mohou se data přenášet přes naše servery. Vzhledem k tomu, že data hovorů jsou šifrována před odesláním z klientských aplikací, nemohou naše servery data dešifrovat. Servery zaznamenávají pouze informace o připojení pro účely zabezpečení.
Fotografie a videa pořízená a zaznamenaná programem KoiBot a KoiTalk se odesílají do vašeho alba v QNAP Cloud. Všichni členové vaší uživatelské skupiny budou mít přístup k tomuto albu. Soubory budou uloženy tak dlouho, jak budete potřebovat. Soubory můžete kdykoli odstranit. Soubory můžete sdílet v albu s ostatními, ale platnost odkazu sdílení vyprší po krátké době.
Komunikace

Budete dostávat důležitá oznámení podle nastavení profilu QID. Tato oznámení mohou zahrnovat zprávy o údržbě systému, bezpečnostní poradenství, aktualizace podmínek QNAP Cloud, vaše nákupy, registrace zařízení a obnovení hesla. Vzhledem k tomu, že tato oznámení jsou zásadní a nesouvisí s marketingem, nemůžete jejich odběr odhlásit.

Ve výchozím nastavení komunikujeme prostřednictvím e-mailu. Avšak v některých případech, kdy nám poskytujete pouze svoje telefonní číslo, nebo pokud povolíte dvoufázové ověření, budeme vám zasílat zprávy prostřednictvím služby krátkých textových zpráv (SMS). Odpovídáte za to, že pro příjem oznámení budete ve svém profilu QID uvádět správnou e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Pro doručování e-mailů používáme službu Amazon Web Services (AWS). Pro oznámení platná pro celý systém můžeme v e-mailu použít sledovací nástroj, který sleduje, zda byl e-mail doručen úspěšně. Pro SMS používáme službu Twilio. SMS zprávy jsou čistě textové.

Pokud komunikujete se zaměstnanci podpory prostřednictvím helpdesku (https://helpdesk.qnap.com), najdete zásady ochrany osobních údajů na webové stránce helpdesku.

Anonymizace dat

Anonymizace dat označuje typ zpracování dat, kterým se odebírají nebo upravují data, aby bylo obtížné nebo zcela nemožné určit totožnost osoby nebo přiřadit osobě údaje. Tuto techniku používáme, protože umožňuje uchovávat důležitá data, zajišťovat jejich ochranu a minimalizovat riziko narušení zabezpečení.

Používáme nejrůznější technologie anonymizace dat podle míry citlivosti dat a způsobu, jakým se používají. Můžeme například odebrat e-mailové adresy z přístupových protokolů, ale ponechat ostatní části protokolů. Tímto způsobem mohou protokoly stále označovat přístup k NAS bez toho, aniž by prozradili, kdo k úložišti NAS přistupuje. Můžeme také v přístupových protokolech upravit IP adresu, a sice maskováním posledního bajtu. Tímto způsobem můžeme stále zhruba odhadnout původní umístění uživatele, který přistupuje k úložišti NAS, ale nezjistíme totožnost uživatele ani zařízení.

Analýza dat

Analýza dat je proces kontroly datových sad za účelem zjišťování závěrů o charakteristice skupiny subjektů, namísto konkrétního subjektu. Umožňuje informovanější rozhodnutí, jako je stanovení rozpočtu a priorit funkcí. Data generovaná analýzou dat jsou agregovaná data a neobsahují osobní údaje.

Můžeme provádět analýzy dat na základě dat vygenerovaných přímo nebo nepřímo, pokud komunikujete s QNAP Cloud. Můžeme například odvodit poměr upřednostňovaných jazyků v naší komunitě uživatelů na základě preferovaných nastavení jazyka každého uživatele QID. Můžeme rovněž spočítat počet připojení na základě přístupových protokolů na našich serverech.

V některých případech můžeme shromažďovat data o používání z produktů QNAP, což nám pomůže pochopit, jak můžeme svoje produkty zlepšovat. Shromážděné údaje mohou být přenášeny na cloudové servery QNAP v pravidelných intervalech. Data nezahrnují informace, které lze využít pro určení totožnosti vás nebo vašeho zařízení. Data mohou zahrnovat verzi operačních systému, nastavení serveru nebo počet pokusů o přístup k funkci. Nezahrnuje sériové číslo hardwaru, vaše jméno ani obsah uložený na zařízení. Software QNAP začne shromažďovat data pouze po přijetí výslovného souhlasu. Shromažďování můžete kdykoli ukončit prostřednictvím uživatelského rozhraní produktu. Vzhledem k tomu, že jsou získaná data anonymizovaná, nejsou považována za osobní údaje a nelze je exportovat nebo odstranit.

QNAP Cloud může využívat služby třetích stran, která pomáhají shromažďovat a analyzovat data. Aktuálně využíváme pro shromažďování dat o používání našich webových stránek službu Google Analytics. Některé z našich mobilních aplikací používají Fabric (dceřiná společnost Google) pro analýzu dat a sestav o poruchách. Postupujeme podle zásad poskytovatelů služby pro anonymizaci shromážděných dat. Pro ukládání a zpracování anonymizovaných dat analýzy používáme Google Cloud. Ačkoli jsou data anonymizovaná, zavedli jsme zásady týkající se jejich ochrany, uchovávání a přístupu.

Umístění dat

Pro zákazníky je důležité znát zeměpisnou polohu dat, které svěřili cloudové službě, především pro společnosti, které fungují ve vysoce regulovaných odvětvích nebo v zemích se zákony na ochranu dat.

QNAP je globální společnost a může převádět osobní údaje do jiných zemí, než ve kterých byly údaje původně shromážděny. Pokud však převádíme vaše osobní údaje do jiných zemí, budeme tyto údaje chránit tak, jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Služby QNAP Cloud jsou poskytováí našim zákazníkům v různých zemích. Máme servery po celém světě, které zaručují výkonnost a spolehlivost. Klíčovovými datovými servery jsou datová centra Amazon Web Services (AWS) a Google Cloud Platform ve Spojených státech. Máme také regionální servery v Linode, Digital Ocean a Google Cloud, které slouží zákazníkům mimo území Číny, a v Alibaba Cloud a west.cn, které slouží zákazníkům v Číně. Všechny servery jsou přímo spravovány provozním týmem QNAP Cloud na Tchaj-wanu.

Pokud kontaktujete naše týmy podpory zákazníkům aby vám pomohli épe využívat naše produkty nebo vyřešit potíže, můžeme s nimi sdílet data související s vaším požadavkem. Týmy podpory zákazníků se mohou nacházet v jiných zemích.

Uchovávání dat

Způsob, jakým jsou vaše data uchovávána a odstraňována závisí na typu dat a způsobu, jakým se používají. Některá data jsou automaticky odstraňována podle předdefinované zásady. Některá data můžete odstranit kdykoli prostřednictvím uživatelského rozhraní produktu. Některá data můžeme uchovávat pro delší dobu, je-li to nutné. . Pokud data odstraníte, budeme postupovat podle zásad a zajistíme bezpečné a úplné odstranění dat z našich serverů nebo jejich uchování pouze v anonymní formě.

Pokud odstraníte data z našeho systému, okamžitě zahájíme proces znepřístupnění jakémukoli uživatelskému a programovacímu rozhraní. Chcete-li chránit svoje uživatele a zákazníky před ztrátou dat a chcete-li nám pomoci obnovit data po potenciálních výpadcích s minimálními ztrátami, musíme odstranění nepatrně odložit nebo zajistit zálohu vašich dat. Vaše data mohou zůstat v našem systému po dobu až šesti (čísly 6) měsíců po odstranění zálohy.

V některých případech nás obchodní činnost a právní požadavky zavazují uchovávat některá data pro konkrétní účely a po dlouhou dobu, nezávisle na odstranění. Například musíme uchovávat data o platbě a licenci po dlouhou dobu, jak je vyžadováno pro účely daní a účetnictví a přímou komunikaci se společností QNAP.

V některých případech můžeme namísto poskytnutí způsobu odstranění dat je uložit na předem stanovenou dobu. Pro každý typ dat používáme rámce uchovávání na základě důvodu shromažďování. Například uchováváme na serverech neanonymizované přístupové protokoly po dobu šesti (čísly 6) měsíců v případě, že musíme extrahovat podrobné informace z protokolů pro účely řešení potíží. Protokoly jsou šifrované a chráněné pomocí silných přístupových kontrolních mechanismů.

Stejně jako v případě jakéhokoli procesu odstranění jsou záležitosti, jako je rutinní správa, nečekané výpadky, vady softwaru nebo problémy s přenosem dat, mohou způsobit prodlevy systému a časové rámce definované v tomto článku. Používáme systémy určené pro detekci a řešení takových potíží.