Platforma QNAP Cloud: bezpieczeństwo, zastrzeżenie prawne i informacja dotycząca prywatności
Bezpieczeństwo i prywatność mają w firmie QNAP najwyższy priorytet. Za każdym razem, gdy użytkownik korzysta z usług na platformie QNAP Cloud, dbamy o ochronę jego danych i zapewnienie nieprzerwanej dostępności usług. Są to fundamentalne wymagania leżące u podstaw filozofii działalności naszej firmy i stanowiące nieodzowny element naszych produktów, technologii, procesów i metod szkolenia konsultantów pomocy.
Bezpieczeństwo
Platforma QNAP Cloud pozwala nam udostępniać klientom z całego świata bezpieczne i niezawodne usługi. Aby było to możliwe, stosujemy liczne zabezpieczenia.
Prywatność
Mamy pełną świadomość, że korzystając z naszych usług chmurowych, użytkownik powierza nam swoje najcenniejsze zasoby, czyli dane. Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.
Pliki cookie
Zależy nam na jasnym i otwartym komunikowaniu zasad gromadzenia i używania danych dotyczących użytkownika. Dla zapewnienia przejrzystości podajemy szczegółowe informacje na temat metod i okoliczności używania plików cookie na platformie QNAP Cloud.
Usługi
Platforma QNAP Cloud składa się z kilku usług, które zgodnie z Polityką prywatności QNAP mogą gromadzić różne rodzaje danych w różnych celach i różnymi metodami. Użytkownik może korzystać z usług na platformie QNAP Cloud za pośrednictwem witryn internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych i urządzeń QNAP. Po zapoznaniu się ze specyfikacjami poszczególnych urządzeń użytkownik zawsze ma możliwość zdecydowania, jakie informacje chce nam udostępniać.
Informacje techniczne
Bezpieczeństwo
Prywatność
Usługi
Pliki cookie
Informacje techniczne
Chronione przesyłanie danych
Wszystkie poufne dane przesyłane między użytkownikiem a platformą QNAP Cloud są szyfrowane i wymagają uwierzytelnionego połączenia. Interfejs API platformy QNAP Cloud wykorzystuje protokół HTTPS (HTTP over TLS), będący uznanym standardem połączeń w transakcjach online i bankowości. Zapewnia on uwierzytelnianie oraz chroni przed podsłuchiwaniem, modyfikacją danych i fałszowaniem komunikatów.
Chronione przechowywanie danych
Dane przechowywane na platformie QNAP Cloud są chronione wieloma warstwami zabezpieczeń w najnowocześniejszych centrach danych. Dostęp do danych jest ograniczony i podlega rejestrowaniu dla potrzeb kontroli i wykrywania anomalii. Przed zapisaniem na nośnikach pamięci masowej dane są szyfrowane, a do przechowywania kluczy szyfrujących i zarządzania nimi używane są odrębne nośniki.
Uwierzytelnianie
Użytkownik może uzyskać dostęp do danych swojego konta i urządzeń wyłącznie po pomyślnym uwierzytelnieniu na koncie QNAP (QID). Konto QID jest dodatkowo zabezpieczone z wykorzystaniem uwierzytelniania dwuskładnikowego, dzięki któremu dostęp do konta może uzyskać wyłącznie jego użytkownik, nawet jeśli ktoś inny odgadnie jego hasło. Hasło logowania QID nie jest nigdy zapamiętywane na żadnym urządzeniu. Użytkownik może też w każdej chwili unieważnić uprawnienia dostępu nadane dowolnemu urządzeniu.
Zapisy dziennika dot. działań na koncie
Na serwerze QNAP Cloud przechowywane są szczegółowe dzienniki dostępu do konta QID, co umożliwia kontrolowanie historii dostępu. Użytkownik może śledzić dzienniki aktywności na koncie w celu wykrywania wszelkiej nieoczekiwanej aktywności. Istnieje możliwość otrzymywania powiadomień e-mail o ważnych zmianach na koncie, na przykład próbach zalogowania na konto QID z nowego urządzenia.
Szczegółowa kontrola bezpieczeństwa
Oferujemy szerokie usługi dot. zdalnego dostępu do twojego urządzenia, a także udostępniamy mechanizmy służące kontroli usług, które ustawiono tak, aby były dostępne lub wyłączone, zgodnie z twoim środowiskiem sieciowym oraz wymogami bezpieczeństwa. Szczegółowa kontrola pozwala ci na zachowanie zgodności z zasadą najniższego przywileju.
Działanie na światowym poziomie
Usługi QNAP Cloud prowadzone są ze światowej klasy centrów przetwarzania danych, które udostępniają idealne połączenie sieciowe oraz solidne zaplecza. Usługi umieszczone są na redundantnych serwerach umożliwiających skalowanie. Ważne dane są replikowane w czasie rzeczywistym oraz okresowo tworzona jest ich kopia zapasowa. Stosujemy także nieustanny monitoring usług oraz systemy analizy dziennika, dlatego każda dysfunkcja usługi może być wykryta i naprawiona w krótkim czasie.
Zasady

Nasze zasady dotyczące prywatności określają metody projektowania i wdrażania rozwiązań i procedur mających chronić prywatność użytkownika.

 • Gromadzimy wyłącznie te dane, które są nam niezbędne do udostępniania użytkownikowi usług lub zwiększania wygody korzystania z nich.
 • Zapewniamy użytkownikom pełną kontrolę nad ustawieniami prywatności, udostępniając zrozumiałe opcje prywatności i łatwe w obsłudze narzędzia.
 • Gdy użytkownik wycofa określoną zgodę, zakończy subskrypcję usługi lub skasuje swoje dane, usuniemy jego dane z naszego systemu. Jeśli przechowywanie danych użytkownika jest wymagane ze względów prawnych, będziemy je przechowywać w naszym systemie nie dłużej niż sześć (6) miesięcy.
 • Wszyscy w firmie QNAP jesteśmy przekonani, że prywatność jest fundamentalnym prawem człowieka. Dążymy do chronienia tego prawa w maksymalnym możliwym zakresie, przestrzegając przy tym lokalnych przepisów ochrony prywatności obowiązujących w kraju użytkownika.
 • Dbamy o jasne informowanie o naszych procedurach gromadzenia i przetwarzania danych, aby umożliwić użytkownikowi podejmowanie świadomych decyzji dotyczących prywatności danych.
Prawa użytkownika

Użytkownik ma określone prawa dotyczące posiadanych przez nas informacji na jego temat, w tym:

 • Prawo do zażądania usunięcia danych osobowych użytkownika, jeśli ich przechowywanie przez nas nie jest już niezbędne.
 • Prawo do zażądania poprawienia wszelkich danych osobowych, które okażą się niezgodne z prawdą lub nieaktualne.
 • Prawo do zażądania usunięcia danych osobowych użytkownika, jeśli ich przechowywanie przez nas nie jest już niezbędne.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych użytkownika.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika lub sprzeciwienia się używaniu przez nas tych danych.
 • Prawo do złożenia zażalenia na przetwarzanie przez nas danych użytkownika w odpowiednim urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika lub miejsca przetwarzania danych.

Prawa użytkownika mogą podlegać ograniczeniom, jeśli mamy do przetwarzania danych uzasadnione podstawy mające pierwszeństwo przed interesem i prawami użytkownika lub gdy dalsze przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wysuwania, dochodzenia lub odpierania roszczeń prawnych.

Należy też pamiętać, że skorzystanie z prawa do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu lub wycofania swojej zgody może nam uniemożliwić dalsze świadczenie usług użytkownikowi, jeśli przetwarzanie przedmiotowych danych było niezbędne do świadczenia tych usług.

Opcje dostępne dla użytkownika

Projektując nasze produkty i usługi, dbamy o zapewnienie użytkownikowi elastycznych opcji zarządzania danymi. Użytkownik może w każdej chwili określić, jakie dane chce udostępniać, jakich danych już nie chce udostępniać i jakie dane chce usunąć. Dane użytkownika są przesyłane na platformę QNAP Cloud tylko wtedy, gdy została włączona funkcja wymagająca takiego przesyłania. Przesyłane są wyłącznie dane wymagane dla potrzeb tej konkretnej funkcji. Użytkownik może wyświetlać i modyfikować swoje dane przechowywane na platformie QNAP Cloud, używając do tego celu urządzenia, aplikacji lub witryny internetowej QNAP. Jeśli użytkownik postanowi wyłączyć określoną funkcję, wszelkie przechowywane na platformie QNAP Cloud dane użytkownika dotyczące tej funkcji zostaną usunięte.

Jeśli użytkownik nie akceptuje sposobu przetwarzania jego danych przez określoną funkcję, może zrezygnować z jej używania. Platformę QNAP Cloud zaprojektowano w taki sposób, by większość jej funkcji była dostępna bez konieczności podawania wszystkich danych użytkownika. Na przykład konto QID umożliwia dostęp do wszystkich usług nawet wtedy, gdy nie zostało przesłane zdjęcie do profilu osobistego.

W razie dalszych pytań lub niezadowolenia z usługi QNAP Cloud prosimy o kontakt.

Dane nieumożliwiające identyfikacji
Gromadzimy również dane, które same w sobie nie umożliwiają zidentyfikowania konkretnej osoby. Możemy rejestrować informacje o sposobach korzystania przez użytkownika z naszej witryny internetowej, usług chmurowych, oprogramowania i sprzętu. Przed zapisaniem na naszych serwerach dane tego typu są anonimizowane. Zebrane dane agregujemy w celu ustalania, które obszary witryny internetowej, produkty i usługi cieszą się największym zainteresowaniem, co pozwala nam udostępniać użytkownikom bardziej przydatne informacje.
Czym są pliki cookie?
Plik cookie to mały plik zapisywany na urządzeniu, który umożliwia korzystanie z funkcji platformy QNAP Cloud. Pliki cookie odgrywają istotną rolę w zwiększaniu wygody korzystania z usług internetowych. Bez nich przeglądanie stron internetowych byłoby frustrujące.
Wykorzystywanie plików cookie

Plików cookie używamy w naszych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych. Każda przeglądarka otwierające te witryny będzie otrzymywać od nas pliki cookie. Plików cookie używamy w następujących celach:

 • Bezpieczeństwo: Używamy plików cookie do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania próbom wykorzystania cudzych danych logowania oraz chronienia danych użytkownika przed osobami nieupoważnionymi. Pliki cookie pozwalają nam również identyfikować zaufane komputery użytkownika. Zwiększa to wygodę obsługi, umożliwiając pomijanie uwierzytelniania dwuetapowego.
 • Preferencje: Dzięki wykorzystaniu plików cookie nasze witryny internetowe mogą pamiętać preferencje użytkownika, na przykład region i język, a tym samym oferować spersonalizowaną obsługę.
 • Wydajność: Używamy plików cookie do lepszego poznawania sposobu korzystania z naszych witryn przez odwiedzających. Dane tego typu są agregowane i anonimizowane. Dzięki informacjom o odwiedzonych stronach oraz czasach i błędach ładowania możemy ulepszać strukturę i funkcjonalność naszych witryn internetowych.
Nagłówek Do Not Track (DNT)
Koncepcja stosowania nagłówków DNT jest promowana przez instytucje regulacyjne, w tym amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC). Jest to inicjatywa kierowana do branży internetowej, mająca na celu opracowanie i wdrożenie mechanizmów dających internautom kontrolę na śledzeniem ich działań w Internecie poprzez ustawienia przeglądarki. Platforma QNAP Cloud nie zawiera żadnych funkcji śledzących aktywność klientów w czasie lub w witrynach zewnętrznych dla potrzeb kierowania reklam. Dlatego nie reaguje ona na sygnały DNT.
Kontrola nad plikami cookie

Przy ustawieniach domyślnych większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można nakazać przeglądarce odrzucanie naszych plików cookie lub pytanie użytkownika o zgodę na akceptację każdego pliku cookie. W większości przeglądarek można też przeglądać i kasować zapisane pliki cookie. Odrzucenie naszego pliku cookie automatycznie przez przeglądarkę lub ręcznie przez użytkownika może jednak uniemożliwić zapisywanie ustawień spersonalizowanych (na przykład danych logowania) i spowodować nieprawidłowe działanie niektórych części naszych witryn.

Centrum kont (QID)

QID to identyfikator konta używany we wszystkich operacjach logowania związanych z platformą QNAP Cloud. Używa się go między innymi podczas rejestrowania serwera QNAP NAS w usłudze myQNAPcloud (co pozwala korzystać ze zdalnego dostępu i powiadomień o zdarzeniach), kupowania licencji w sklepie QNAP License Store i łączenia się z serwerem NAS z aplikacji mobilnych QNAP.

Gdy użytkownik zakłada konto QID w serwisie Centrum kont QNAP lub łączy konto QID z innymi posiadanymi kontami chmurowymi, na przykład Facebook lub Google, możemy gromadzić dane obejmujące jego imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP i zdjęcie profilowe. Przechowujemy też preferencje konta użytkownika, w tym język i strefę czasową, a ze względów bezpieczeństwa dodatkowo rejestrujemy w dziennikach serwera aktywność na koncie użytkownika.

Identyfikatora QID używamy do sprawdzania tożsamości użytkownika, nadawaniu mu praw dostępu i komunikowania się z nim. Identyfikatory QID umożliwiają użytkownikom wzajemną identyfikację na platformie QNAP Cloud. Na przykład znajomi użytkownika mogą generować łącza udostępniania do własnych serwerów QNAP NAS i przesyłać je w zaproszeniach na adres e-mail powiązany z profilem QID użytkownika. Ponieważ nazwy profili i zdjęcia profilowe są dostępne dla innych użytkowników na platformie QNAP Cloud, można zarządzać listą kontaktów na podstawie identyfikatorów QID.

Gdy użytkownik loguje się swoim identyfikatorem QID do dowolnego produktu QNAP, w tym interfejsu internetowego, aplikacji mobilnej lub aplikacji komputerowej, możemy gromadzić podstawowe konfiguracje i adres IP oprogramowania lub urządzenia używanego do logowania.

Użytkownik może przeglądać swoje dane profilu QID po zalogowaniu się do serwisu Centrum kont QNAP (https://account.qnap.com/).

myQNAPcloud

Usługa myQNAPcloud umożliwia nawiązywanie zdalnych połączeń z wieloma produktami QNAP. Gdy użytkownik zarejestruje urządzenie w usłudze myQNAPcloud, podstawowe parametry konfiguracyjne i dane połączenia zdalnego (w tym adresy IP, numery portów i adresy URL) są na bieżąco przesyłane na platformę QNAP Cloud i na niej przechowywane. Dzięki temu użytkownik i jego znajomi mogą się łączyć z oprogramowania i witryn internetowych QNAP z udostępnionym urządzeniem QNAP, używając jedynie nazwy urządzenia i jego adresu URL. Dla większej prywatności usługa myQNAPcloud umożliwia również użytkownikowi określanie, kto może pobierać takie dane z jego urządzenia. Sama usługa myQNAPcloud jedynie obsługuje połączenia oraz dostęp do plików lub usług. Na urządzeniu nadal konieczne jest wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.

 • DDNS
 • myQNAPcloud Link
 • Internetowa przeglądarka dokumentów
 • Usługi pomocnicze
Jeśli do łączenia się z produktem QNAP używana jest nazwa DDNS w ramach usługi myQNAPcloud (nazwa_urządzenia.myqnapcloud.com), połączenie jest nawiązywane bezpośrednio między urządzeniem klienckim a produktem QNAP. Usługa myQNAPcloud jedynie wysyła zapytanie o nazwę DNS w celu udostępnienia adresu IP produktu QNAP w sieci WAN. Zapytanie DNS jest zwykle przekazywane przez serwer DNS dostawcy usług internetowych (ISP), więc adres IP urządzenia nie jest przechowywany na serwerach QNAP Cloud. Serwery dodatkowo wykorzystują maskowanie w celu anonimizowania źródłowych adresów IP. Dostęp DDNS można w każdej chwili wyłączyć w interfejsie użytkownika produktu QNAP.
Gdy używana jest funkcja myQNAPcloud Link, usługa myQNAPcloud udostępnia usługę połączeń zdalnych z przechodzeniem przez translację sieciową (NAT-T). Jeśli konfiguracja sieci nie umożliwia nawiązywania bezpośredniego połączenia z serwerem QNAP NAS, dane mogą być przesyłane poprzez nasze serwery. Nasze serwery jedynie rejestrują informacje o połączeniach dla potrzeb bezpieczeństwa. Przesyłane dane są tylko przekazywane dalej przez nasze serwery i nie pozostają po nich żadne ślady. Dostęp myQNAPcloud Link można w każdej chwili wyłączyć w interfejsie użytkownika produktu QNAP.
Aplikacja File Station z usługą myQNAPcloud umożliwia wyświetlanie w przeglądarce internetowej dokumentów z pakietu Microsoft Office, na przykład dokumentów w formacie Word i Excel. W zależności od usługi wybranej w interfejsie użytkownika używana jest internetowa przeglądarka dokumentów z serwisu Microsoft Office 365 lub Dokumenty Google. W celu wyświetlenia w przeglądarce zawartości pliku wybranego przez użytkownika plik ten zostanie przesłany na serwery Microsoft lub Google za pośrednictwem usługi myQNAPcloud myQNAPcloud Link. Jeśli otwierane pliki zawierają informacje poufne, nie należy używać internetowej przeglądarki dokumentów.
Serwery myQNAPcloud udostępniają produktom QNAP szereg usług pomocniczych. Są to między innymi usługi identyfikowania lokalizacji i adresu IP w sieci WAN na podstawie adresu IP urządzenia oraz zliczania pobrań aplikacji w systemie QTS. Ponieważ te usługi pomocnicze są bardzo proste, a w dodatku niezbędne dla obsługiwania użytkowników, uważamy je za usługi anonimowe, więc ich używanie nie wymaga identyfikatora QID. W przypadku usług tego typu nie są na naszych serwerach przechowywane żadne dane, które mogłyby posłużyć do zidentyfikowania lub zlokalizowania produktów QNAP użytkownika.
Powiadomienia o zdarzeniach

Po zarejestrowaniu serwera NAS w usłudze myQNAPcloud można włączyć powiadomienia wypychane o zdarzeniach serwera NAS. Po włączeniu powiadomień w aplikacji mobilnej lub przeglądarce dane konfiguracyjne urządzenia lub przeglądarki będą przechowywane na serwerach QNAP Cloud. Dzięki temu możliwe jest poprawne kierowanie informacji o nowych zdarzeniach do aplikacji mobilnej lub przeglądarki użytkownika.

Informacje o zdarzeniach są przesyłane na nasze serwery, a następnie przekazywane do odpowiednich dostawców usług powiadomień wypychanych, w zależności od platformy urządzenia otrzymującego powiadomienia. W przypadku urządzeń Apple i przeglądarki Safari używana jest usługa Apple Push Notification Service (APNs). W przypadku urządzeń Android oraz przeglądarek Chrome i Firefox używana jest usługa Google Firebase Cloud Messaging (FCM). Serwery QNAP Cloud zapisują jedynie informacje o połączeniach, natomiast nie przechowują danych dotyczących zdarzeń użytkownika.

W interfejsie użytkownika serwera QNAP NAS można w każdej chwili przeglądać i usuwać urządzenia otrzymujące dane zdarzeń z platformy QNAP Cloud. Jeśli użytkownik wyrejestruje serwer NAS z usługi myQNAPcloud, zostaną również usunięte dane aplikacji mobilnych.

QTS Cloud Install

Jeśli serwer NAS z systemem QTS nie został zainicjowany lub został uruchomiony bez dysków nadających się do użycia, serwer zgłosi ten problem platformie QNAP Cloud, aby było możliwe jego zidentyfikowanie przy użyciu klucza Cloud Key lub witryny Cloud Install (https://install.qnap.com). Jeśli serwer NAS nie został jeszcze zainicjowany, możemy gromadzić jego informacje o połączeniu, gdy nawiąże on połączenie z Internetem.

Gdy użytkownik nawiązuje połączenie z witryną internetową Cloud Install lub swoim serwerem NAS, może nastąpić przekierowanie przeglądarki internetowej do interfejsu użytkownika serwera NAS. Początkowe wprowadzanie ustawień będzie się odbywać poprzez bezpośrednie połączenie przeglądarki z serwerem NAS, bez udziału platformy QNAP Cloud. Jeśli jednak urządzenie użytkownika znajduje się w innej sieci, konieczne będzie pośrednictwo serwerów QNAP Cloud kierujących ruchem sieciowym między przeglądarką użytkownika a serwerem NAS. Ze względów bezpieczeństwa serwery rejestrują informacje o połączeniach, ale przesyłane dane są przekazywane dalej bez pozostawiania na serwerach jakichkolwiek śladów. Użytkownik może wstrzymać proces początkowego wprowadzania ustawień i przenieść się do sieci serwera NAS.

Zalecamy utrzymywanie klucza Cloud Key w tajemnicy i jak najszybsze zainicjowanie serwera NAS. Połączenie niezainicjowanego serwera NAS z serwerami QNAP Cloud trwa tylko 24 godziny. Po upływie tego czasu dane są usuwane.

Integracja z usługą IFTTT
Użytkownik może zainstalować aplikację IFTTT Agent i zezwolić usłudze IFTTT na dostęp do swojego serwera NAS, aby umożliwić jej otrzymywanie z serwera komunikatów o zdarzeniach. Mogą to być różne rodzaje zdarzeń, na przykład wykrycie przez serwer NAS nowych plików w folderze, wykonanie przez serwer określonej operacji lub pobranie do folderu na serwerze pliku z innej usługi chmurowej. Platforma QNAP Cloud łączy się z usługą IFTTT dla potrzeb uwierzytelniania i translacji protokołów. Ruch sieciowy między usługą IFTTT a serwerem NAS użytkownika jest przesyłany poprzez serwery usługi myQNAPcloud myQNAPcloud Link. Ze względów bezpieczeństwa serwery rejestrują informacje o połączeniach, natomiast przesyłane dane są przekazywane dalej bez pozostawiania na serwerach jakichkolwiek śladów. Użytkownik może wyłączyć to połączenie w witrynie internetowej usługi IFTTT.
Łącznik Auth

Użytkownik może łączyć serwer QNAP NAS z zewnętrznymi usługami chmurowymi w celu pobierania, przesyłania lub synchronizowania danych. Na przykład aplikacja Centrum powiadomień może wysyłać komunikaty o zdarzeniach na konto Gmail użytkownika, a aplikacja Hybrid Backup Sync może na bieżąco synchronizować zawartość konta Dropbox użytkownika z serwerem NAS.

Jeśli korzystanie z zewnętrznej usługi chmurowej wymaga nadania jej praw dostępu do serwera QNAP NAS przy użyciu protokołu zgodnego ze standardem OAuth, platforma QNAP Cloud udostępnia usługę połączeń (https://connector.myqnapcloud.com) ułatwiającą przeprowadzenie operacji uwierzytelniania Oath między serwerem NAS a zewnętrzną usługą chmurową. Po zakończeniu tych operacji serwer NAS może łączyć się bezpośrednio z zewnętrzną usługą chmurową, bez pośrednictwa platformy QNAP Cloud. Serwery zapisują jedynie informacje o połączeniach, natomiast nie przechowują danych operacji OAuth.

Płatności online

Gdy użytkownik kupuje licencje w sklepie License Store lub certyfikaty SSL myQNAPcloud, możemy gromadzić informacje na temat jego urządzenia i dane rozliczeniowe, takie jak nazwa lub imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, numer VAT i metoda płatności. Używamy tych informacji do realizowania transakcji, generowania paragonów i zgłaszania należnych podatków, jak również do audytowania, zapobiegania oszustwom i zapewniania zgodności z przepisami.

Korzystamy z certyfikowanych zewnętrznych usług płatności, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie płatności użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące płatności, takie jak numer karty kredytowej, nie są przetwarzane na naszych serwerach. Przetwarzaniem płatności zajmuje się firma ECPay (w przypadku płatności w dolarach tajwańskich) lub firma PayPal (w przypadku płatności w pozostałych walutach lub z salda konta PayPal).

Usunięcie konta QID powoduje również usunięcie całej historii zakupów i płatności. Historia transakcji jest jednak usuwana dopiero po upływie minimalnego czasu przechowywania wymaganego przepisami.

Usługa licencji

Gdy użytkownik instaluje licencję na produkcie QNAP, możemy gromadzić informacje identyfikacyjne sprzętu tego produktu QNAP, takie jak numer seryjny, wersja oprogramowania układowego, adres IP i adres MAC. Jeśli będzie to potrzebne, produkt QNAP użytkownika będzie okresowo łączyć się z serwerami QNAP Cloud w celu sprawdzania ważności zainstalowanych licencji. Jeśli na produkcie QNAP nie zainstalowano żadnych licencji, nie będzie on łączyć się z serwerami QNAP Cloud.

Niektóre produkty, na przykład oprogramowanie antywirusowe McAfee lub certyfikaty SSL usługi myQNAPcloud, są sprzedawane przez dostawców zewnętrznych, którzy wymagają od nas przekazywania danych identyfikacyjnych urządzeń w celach rozliczeniowych i kontrolnych. Udostępniane przez nas dane to wyłącznie zagregowane informacje statystyczne, na przykład liczba aktywowanych licencji. Nie udostępniamy identyfikatorów QID ani żadnych innych informacji o urządzeniach użytkowników.

Informacje dotyczące licencji można wyświetlać w interfejsie użytkownika produktu QNAP lub w witrynie sklepu License Store (https://license.qnap.com). Usunięcie konta QID powoduje unieważnienie wszystkich zakupionych licencji. Historia transakcji jest usuwana dopiero po upływie minimalnego czasu przechowywania wymaganego przepisami.

KoiBot

Urządzenie KoiBot to wspólny produkt firm QNAP i IEI. Firma IEI jest producentem sprzętu, a firma QNAP dostarcza oprogramowanie i usługi chmurowe. Usługi chmurowe produktu KoiBot korzystają z infrastruktury używanej również przez inne produkty, w tym z identyfikatorów QID, usług rejestracji urządzeń i powiadomień wypychanych. Korzystanie z produktu KoiBot wymaga konta QID. Produkt KoiBot jest dostępny tylko w niektórych regionach.

 • Polecenia głosowe
 • Wideorozmowy
 • Album chmurowy
Produkt KoiBot obsługuje polecenia głosowe wymagające stosowania na platformie QNAP Cloud algorytmów rozpoznawania mowy w celu zrozumienia pytań użytkownika i (w niektórych przypadkach) wykonywania poleceń. Produkt KoiBot przesyła nagrany dźwięk do platformy QNAP Cloud jedynie na wyraźne polecenie użytkownika wydane za pośrednictwem panelu dotykowego i głównego przycisku urządzenia lub poprzez użycie odpowiednich słów aktywujących. Produkt KoiBot przetwarza słowa aktywujące bez wysyłania poleceń głosowych do platformy QNAP Cloud. Włączenie przez produkt KoiBot trybu nasłuchiwania poleceń głosowych jest wyraźnie sygnalizowane dźwiękowo i wizualnie.
Gdy produkty KoiBot i KoiTalk są używane do wideorozmów, serwery QNAP Cloud pośredniczą w przygotowaniu i zestawieniu połączenia między łączącymi się urządzeniami końcowymi. W większości przypadków ruch sieciowy zawierający dane rozmowy jest przesyłany bezpośrednio między urządzeniami końcowymi. Jeśli jednak konfiguracja sieci nie umożliwia nawiązania bezpośredniego połączenia między urządzeniami końcowymi, dane mogą być przesyłane poprzez nasze serwery. Ponieważ dane rozmowy są szyfrowane przed wysłaniem przez aplikację kliencką, nasze serwery nie mają możliwości odszyfrowania tych danych. Serwery jedynie rejestrują informacje o połączeniach dla potrzeb bezpieczeństwa.
Wszystkie zdjęcia i filmy zarejestrowane przez produkty KoiBot i KoiTalk są przesyłane do albumu użytkownika na platformie QNAP Cloud. Dostęp do albumu mają wszyscy członkowie grupy użytkownika. Użytkownik może przechowywać pliki przez dowolnie długi czas. Pliki można w każdej chwili usunąć. Użytkownik może udostępniać pliki ze swojego albumu innym użytkownikom, ale link do udostępniania jest aktywny tylko przez krótki czas.
Komunikacja z użytkownikiem

Użytkownik będzie otrzymywać ważne powiadomienia zgodnie z ustawieniami w profilu QID. Wśród powiadomień mogą się znajdować między innymi komunikaty dotyczące prac serwisowych, bezpieczeństwa, zmian warunków i zasad usługi QNAP Cloud, zakupów dokonanych przez użytkownika, rejestracji urządzeń i resetowania haseł. Ponieważ powiadomienia te są niezbędne dla świadczenia usług i nie są wysyłane w celach marketingowych, nie można zrezygnować z ich otrzymywania.

Przeważnie komunikujemy się z użytkownikiem pocztą elektroniczną. Jeśli jednak użytkownik podał tylko swój numer telefonu lub włączył weryfikację dwuetapową, możemy wysyłać do niego wiadomości SMS. Aby otrzymywać powiadomienia, użytkownik powinien dbać o podanie w swoim profilu QID poprawnego adresu e-mail i numeru telefonu.

Do wysyłania powiadomień e-mail używamy platformy Amazon Web Services (AWS). W przypadku powiadomień e-mail dotyczących wszystkich użytkowników możemy umieszczać w wiadomościach elementy pozwalające śledzić, czy wiadomość została pomyślnie dostarczona. Do wysyłania powiadomień SMS używamy usługi Twilio. Nasze wiadomości SMS zawierają wyłącznie tekst.

W przypadku komunikowania się z naszym personelem pomocy technicznej za pośrednictwem aplikacji Helpdesk (https://helpdesk.qnap.com) można zapoznać się z polityką prywatności aplikacji w jej witrynie internetowej.

Anonimizacja danych

Przez anonimizację danych rozumie się przetworzenie danych w taki sposób, aby uniemożliwić lub bardzo utrudnić identyfikację konkretnej osoby lub powiązanie danych z konkretną osobą. Stosujemy tę technikę, ponieważ pozwala nam ona przechowywać ważne dane bez naruszania prywatności użytkowników, a jednocześnie minimalizuje ryzyko wycieków danych.

Zależnie od poziomu poufności danych i sposobu ich używania stosujemy różne techniki anonimizacji. Możemy na przykład usuwać adresy e-mail z dzienników dostępu, pozostawiając pozostałe dane w dziennikach bez zmian. Dzięki temu dzienniki nadal zawierają informacje o dostępie do serwera NAS, ale nie ujawniają już konkretnego użytkownika. Możemy też modyfikować adresy IP przechowywane w dziennikach dostępu, maskując ostatni bajt adresu. W ten sposób możemy określić przybliżoną lokalizację źródłową użytkownika uzyskującego dostęp do serwera NAS, ale nie znamy tożsamości użytkownika ani rodzaju urządzenia.

Analiza danych

Analiza danych polega na badaniu zestawów danych w celu wnioskowania na temat cech określonej grupy podmiotów, a nie pojedynczego podmiotu. Dzięki takim analizom możemy podejmować trafniejsze decyzje na przykład w zakresie ustalania budżetów i określania priorytetów funkcji. Dane generowane na podstawie analiz są danymi zagregowanymi i nie zawierają żadnych danych osobowych.

W analizach możemy wykorzystywać dane generowane bezpośrednio lub pośrednio przez użytkownika podczas korzystania z platformy QNAP Cloud. Na przykład na podstawie preferowanego języka ustawionego na koncie QID użytkownika możemy generować zestawienia najpopularniejszych języków w naszej społeczności użytkowników. Możemy też zliczać połączenia użytkowników na podstawie danych z dzienników dostępu na naszych serwerach.

W niektórych przypadkach możemy gromadzić z produktów QNAP dane dotyczące sposobu używania, aby identyfikować możliwości ulepszania naszych produktów. Gromadzone dane mogą być okresowo przesyłane na serwery usług chmurowych QNAP. Dane te nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika lub urządzenia. Przykładowe informacje zawarte w tych danych to wersja systemu operacyjnego, ustawienia oprogramowania i liczba uruchomień określonej funkcji. Dane nie zawierają numeru seryjnego urządzenia, nazwy, imienia lub nazwiska użytkownika ani żadnych danych przechowywanych na urządzeniu. Oprogramowanie QNAP rozpocznie takie gromadzenie danych dopiero po uzyskaniu wyraźnej zgody użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć gromadzenie tych danych, korzystając z interfejsu użytkownika produktu. Ponieważ gromadzone dane są anonimizowane, nie są one uznawane za dane osobowe i nie można ich eksportować ani usunąć.

Usługa QNAP Cloud może wykorzystywać usługi stron trzecich wspomagające gromadzenie i analizowanie danych. Obecnie używamy usługi Google Analytics do gromadzenia danych o wykorzystaniu naszych witryn internetowych. Niektóre z naszych aplikacji mobilnych używają narzędzi Fabric (udostępnianych przez spółkę zależną Google) do analizy danych i raportów awarii. Gromadzone dane poddajemy anonimizacji zgodnie z zaleceniami dostawców usług. Do przechowywania i przetwarzania anonimizowanych danych analitycznych używamy platformy Google Cloud. Niezależnie od anonimizacji danych przestrzegamy naszych zasad ochrony, przechowywania i udostępniania tych informacji.

Lokalizacja danych

Duże znaczenie dla klientów ma znajomość fizycznej lokalizacji geograficznej ich danych powierzanych usłudze chmurowej, szczególnie w przypadku firm działających w branżach podlegających ścisłej regulacji lub w krajach o rygorystycznych przepisach ochrony danych.

Ponieważ firma QNAP jest przedsiębiorstwem globalnym, możemy przesyłać dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym pierwotnie zgromadzono te dane. W przypadku przesyłania danych osobowych użytkownika do innych krajów zawsze zapewniamy jednak ochronę tych informacji, zgodnie z opisem w naszej Polityce prywatności.

Usługi QNAP Cloud są udostępniane klientom z różnych krajów. W celu zapewnienia optymalnej wydajności i niezawodności mamy serwery w różnych lokalizacjach na całym świecie. Główne serwery przetwarzania danych znajdują się w centrach danych Amazon Web Services (AWS) i Google Cloud Platform w Stanach Zjednoczonych. Korzystamy też z innych dostawców: Linode, Digital Ocean i Google Cloud do obsługi klientów spoza Chin oraz Alibaba Cloud i west.cn do obsługi klientów w Chinach. Wszystkimi serwerami bezpośrednio zarządza zespół operacyjny QNAP Cloud na Tajwanie.

Gdy użytkownik kontaktuje się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania informacji o korzystaniu z naszych produktów lub rozwiązywaniu problemów, możemy udostępniać konsultantom dane dotyczące zgłoszenia użytkownika. Zespoły obsługi klienta obsługujące zgłoszenie użytkownika mogą się znajdować w innych krajach.

Przechowywanie danych

Zasady przechowywania i usuwania danych użytkownika zależą od typu danych i sposobu ich używania. Niektóre dane są usuwane automatycznie zgodnie ze skonfigurowanymi zasadami. Użytkownik może też w każdej chwili usunąć niektóre dane w interfejsie użytkownika produktu. Gdy jest to konieczne, możemy niektóre dane przechowywać przez dłuższy czas. W przypadku usunięcia danych przez użytkownika postępujemy zgodnie z naszymi zasadami usuwania, aby zapewnić bezpieczne i całkowite usunięcie danych użytkownika z naszych serwerów lub zachowanie ich jedynie w postaci zanonimizowanej.

Gdy użytkownik usuwa swoje dane z naszego systemu, natychmiast uruchamiamy proces zapewniający niedostępność tych danych dla użytkowników i interfejsów programistycznych. Aby jednak chronić naszych użytkowników i klientów przed przypadkową utratą danych oraz umożliwić minimalizację strat danych w razie awarii, niekiedy możemy nieco opóźnić faktyczne usunięcie danych lub zachować ich kopie zapasowe. Dane użytkownika mogą pozostać w naszych systemach przez maksymalnie sześć (6) miesięcy, do czasu usunięcia kopii zapasowej.

Gdy zobowiązują nas do tego wymagania biznesowe lub prawne, możemy w szczególnych celach przechowywać niektóre dane przez dłuższy czas, nawet jeśli zostały one usunięte przez użytkownika. Przez dłuższy czas przechowujemy na przykład dane użytkownika dotyczące płatności i licencji wymagane do celów podatkowych lub rachunkowych, jak również bezpośrednią korespondencję użytkownika z firmą QNAP.

W przypadku niektórych danych nie udostępniamy możliwości usunięcia, ale przechowujemy takie dane tylko przez odgórnie określony czas. Dla każdego typu danych ustalamy okresy przechowywania odpowiadające przyczynie gromadzenia danych. Na przykład dzienniki dostępu serwerów przechowujemy przez sześć (6) miesiące bez anonimizowania, aby zapewnić dostępność szczegółowych informacji dla potrzeb rozwiązywania ewentualnych problemów. Dzienniki są szyfrowane i chronione silnymi mechanizmami kontroli dostępu.

Ze względów technicznych, takich jak rutynowe prace konserwacyjne, nieoczekiwane przestoje, awarie oprogramowania lub problemy z przesyłaniem danych, realizacja procesu usuwania może się niekiedy opóźniać względem ram czasowych podanych w tym dokumencie. Stosujemy specjalnie zaprojektowane systemy, aby wykrywać takie problemy i im zapobiegać.