QNAP Cloud-säkerhet, ansvarsfriskrivning och sekretessmeddelande
Säkerhet och sekretess har högsta prioritet hos QNAP. Varje gång du använder någon av våra QNAP Cloud-tjänster anser vi det angeläget att skydda dina data och säkerställa oavbruten tillgång till tjänster. Dessa är grundläggande principer som bäddas in i utformningen av våra produkter, vår teknik, våra processer, vår utbildning av serviceexperter såväl som i vårt företags absoluta struktur.
Säkerhet
Genom QNAP Cloud-tjänster levererar vi säkra och tåliga tjänster till våra kunder över hela världen. Vi gör detta på många olika sätt.
Sekretess
Vi är medvetna om att du, när du använder våra molntjänster, anförtror oss din mest värdefulla tillgång - dina data. Vi är fast beslutna att hålla dina personuppgifter säkra.
Cookies
Vi vill vara tydliga och öppna med hur vi samlar in och använder uppgifter som avser dig. I öppenhetens anda vill vi ge detaljerad information om när och hur vi använder cookies i QNAP Cloud.
Tjänster
QNAP Cloud består av flera tjänster som kan samla in olika typer av uppgifter för olika ändamål på olika sätt enligt QNAP Sekretesspolicy. Du kan interagera med QNAP Cloud-tjänster via dess webbplatser, mobilappar, programvaruverktyg, och QNAP-enheter. Du kan alltid granska specifikationerna för varje tjänst och sedan bestämma vilken information du vill dela med oss.
Teknisk information
Säkerhet
Sekretess
Tjänster
Cookies
Teknisk information
Skyddad dataöverföring
Alla konfidentiella data som förs över mellan dig och QNAP Cloud är autentiserade och krypterade. QNAP Cloud-API använder HTTPS (HTTP över TLS), som har antagits som norm för online-transaktioner och bankärenden. Det tillhandahåller autentisering och skydd mot avlyssning, manipulation och förfalskning av meddelanden.
Skyddad datalagring
QNAP Cloud-datalagring skyddas av flera säkerhetsnivåer på datacenter som håller världsklass. Åtkomsten till data är begränsad och loggas i syfte att upptäcka avvikelser och granskning. Data krypteras innan de sparas till lagringsmediet och krypteringsnycklar lagras och hanteras på separata media.
Autentisering
Dina konto- och enhetsdata kan bara nås efter att du autentiserat ditt QNAP-konto (QID). Ditt QID är därutöver även skyddat av tvåfaktorsautentisering, vilket ger ett extra lager av säkerhet för att säkerställa att du är den enda person som kan komma åt ditt konto, även om någon gissar ditt lösenord. Dessutom lagras ditt QID-inloggningslösenord aldrig på någon enhet. Du kan även alltid upphäva åtkomsträttigheter som getts till någon enhet.
Loggning av kontoaktivitet
QNAP Cloud-servern lagrar en detaljerad kontologg som gör det möjligt att granska ditt QID. Du kan övervaka ditt kontos loggar för att kontrollera onormala aktiviteter på kontot. Du kan ta emot meddelanden via e-post när viktiga förändringar inträffar på ditt konto, exempelvis inloggningsförsök där QID använder en ny enhet.
Detaljerad säkerhetskontroll
Vi erbjuder omfattande tjänster för fjärråtkomst till din enhet, och tillhandahåller även mekanismer så att du kan kontrollera tjänsterna som ska göras åtkomliga eller inaktiveras i överensstämmelse med dina nätverksmiljöer och säkerhetskrav. Den detaljerade kontrollen gör det möjligt för dig att rätta dig efter principen för begränsad behörighet.
Drift i världsklass
Vi kör QNAP Cloud-servrar på datacenters av världsklass, som ger utmärkt nätverksanslutning och robusta faciliteter. Tjänsterna finns på redundanta servrar som ger möjlighet till utskalning. Viktiga data replikeras i realtid och säkerhetskopieras regelbundet. Vi driftsätter även system med kontinuerlig serviceövervakning och logganalys m.m. Varje servicedegradering kan upptäckas och återställas i god tid.
Principer

Våra sekretessprinciper styr hur vi utformar och genomför våra lösningar och vilka metoder vi använder för att skydda din sekretess.

 • Vi samlar endast in de uppgifter som vi behöver för att ge dig service eller förbättra dina erfarenhet av tjänsterna.
 • Vi ger dig kontroll över din sekretess genom att ge dig enkla val för sekretess och lättanvända verktyg.
 • När du avanmäler dig, avslutar din prenumeration på tjänsten eller raderar dina data tar vi bort dina uppgifter från vårt system. Om dina data krävs för lagliga ändamål behåller vi dina data i vårt system under en period som inte överskrider sex (6) månader.
 • Vi på QNAP anser att sekretess är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi siktar på att försvara den rättigheten efter bästa förmåga inom riktlinjerna i dina lokala sekretesslagar.
 • Vi ser till att vi är tydliga beträffande vår datainsamling och -behandling för att du ska kunna fatta informerade beslut om dina personuppgifters sekretess.
Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende den information som vi har om dig, inklusive:

 • Rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt för oss att behålla sådana uppgifter.
 • Rätten att begära att vi rättar alla personuppgifter om du upptäcker att någon del är felaktig eller föråldrad.
 • Rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt för oss att behålla sådana uppgifter.
 • Rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.
 • Rätten att begränsa vår behandling av dina personuppgifter eller invända mot att vi använder dina personuppgifter.
 • Rätten att lämna in ett klagomål avseende vår behandling av dina uppgifter till den behöriga myndigheten där du bor eller där dina uppgifter behandlas.

Dina rättigheter kan begränsas vid omständigheter där vi har övertygande legitima skäl att behandla dina data. Sådana skäl åsidosätter i så fall dina intressen och rättigheter. Samma sak gäller om vi måste fortsätta att behandla uppgifterna för att upprätta, utöva eller försvara juridiska krav.

Var även medveten om att om du utövar din rättighet att radera uppgifter, begränsa eller invända mot vår behandling eller att dra tillbaka ditt medgivande kanske vi inte kan fortsätta tillhandahålla våra tjänster till dig om vi saknar de uppgifter vi behöver för behandling.

Dina val

Vi utformar våra produkter och tjänster för att erbjuda dig flexibilitet vid hantering av dina data. Du kan när som helst välja vilka data du vill dela, sluta dela och radera. Vi överför bara dina data till QNAP Cloud när funktionen är aktiverad. Bara de uppgifter som krävs för den specifika funktionen överförs. Om uppgifter lagras i QNAP Cloud kan du granska, och ändra data på din QNAP-enhet, -applikation eller -webbplats. Om du bestämmer dig för att inaktivera funktionen blir alla dina uppgifter på QNAP Cloud som hör till funktionen raderade.

Om du inte godkänner sättet på vilket en specifik funktion behandlar dina data kan du välja att inte använda den funktionen. QNAP Cloud är utformad för att låta dig använda de flesta av dess funktioner utan du behöver tillhandahålla alla dina uppgifter. Du kan exempelvis fortfarande använda ditt QID för att få åtkomst till alla tjänster även om du inte har en personlig profilbild.

Om du inte är nöjd med QNAP Cloud-tjänsten eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Icke-personliga uppgifter
Vi samlar även in uppgifter i en form som inte fristående kan innebära en direkt koppling till någon specifik individ. Vi kan samla in dina aktiviteter på vår webbplats, molntjänster, programvara och hårdvara. Uppgifterna blir anonymiserade innan de lagras på våra servrar. Vi sammanställer sedan dessa data så att vi får hjälp att förstå vilka delar av vår webbplats, produkter och tjänster som är av störst intresse för dig och använder dessa insikter för att ge dig mer användbar information.
Vad är en cookie?
En cookie är en liten fil som placeras på din enhet och aktiverar egenskaper och funktioner i QNAP Cloud. Cookies är viktiga för att göra din webbupplevelse bättre. Utan dem skulle det vara frustrerande att surfa på webben.
Användning av cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra mobila applikationer. Alla webbläsare som används för att besöka dessa platser tar emot cookies från oss. Vi använder cookies i följande syften:

 • Säkerhet: Vi använder säkerhetscookies för att autentisera användare, förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och skydda data från obehöriga parter. Vi använder även cookies för att hålla reda på dina betrodda datorer. Det gör det praktiskt möjligt att hoppa över tvåstegsverifiering.
 • Inställningar: Dessa cookies gör att våra webbplatser kan komma ihåg dina inställningar, t.ex. din region och ditt språk så vi kan anpassa din upplevelse bättre.
 • Prestanda: Vi använder den här typen av cookies för att förstå hur besökare använder våra webbplatser. Dessa data sammanställs och anonymiseras. Data såsom besökta sidor, inläsningstid och inläsningsfel hjälper oss att förbättra utformning och funktionalitet på våra webbplatser.
Spåra inte (DNT, Do Not Track)
DNT är ett koncept som stöds av tillsynsorgan såsom Federal Trade Commission (FTC) i USA.Det uppmanar internetbranschen att utveckla och införa mekanismer som gör att internetanvändare kan styra spårningen av deras online-aktiviteter på hela webbplatser via webbläsarens inställningar. QNAP Cloud spårar inte kunders aktivitet över tid och på tredjepartswebbplatser i syfte att skicka ut riktad reklam. Därför svarar den inte på DNT-signaler.
Kontroll över cookies

De flesta webbläsare accepterar som standard cookies. Du kan ändra din webbläsares inställningar så att cookies antingen blir avvisade eller att det visas en uppmaning om att acceptera en cookie. I de flesta webbläsare kan du även gå igenom och radera cookies. Om en webbläsare inte accepterar cookies eller om du avvisar en cookie kan det dock även hindra dig från att spara anpassade inställningar och inloggningsinformation och vissa delar av våra webbplatser kanske inte fungerar som avsett.

Kontocenter (QID)

Ditt QID är det konto-ID du använder för allt som hör till QNAP Cloud. Du använder den när: du registrerar en QNAP NAS via myQNAPcloud för att aktivera tjänsten fjärråtkomst och händelseaviseringar, köper en licens i QNAP-licensbutiken och använder QNAP mobilappar för att ansluta till din NAS.

När du skapar ett QID i QNAP Kontocenter eller länkar ditt QID till dina andra molnkonton såsom Facebook eller Google, kan vi samla in ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din IP-adress och profilbild. Vi bevarar dessutom dina kontoinställningar, inklusive språk och tidszon, och loggar dina kontoaktiviteter av säkerhetsskäl.

Vi använder ditt QID för att kontrollera din identitet, bevilja dig åtkomsträttigheter och kommunicera med dig. Du och andra användare med QID kan identifiera varandra i QNAP Cloud med era QID:en. Dina vänner kan exempelvis skapa delningslänkar på sina egna QNAP NAS och skicka dig e-postinbjudningar till den e-postadress som är länkad till din QID-profil. Eftersom era namn och profilbilder är åtkomliga för andra användare på QNAP Cloud kan du styra din lista över kontakter baserat på deras QID:en.

När du loggar in på någon QNAP-produkt, webbgränssnittet eller mobilapp eller datorapplikation med ditt QID kan vi samla in grundläggande konfigurationer och IP-adressen för programvaran eller enheten som du använde för att logga in.

Du kan logga in på QNAP Kontocenter (https://account.qnap.com/) för att se dina QID-profildata.

myQNAPcloud

myQNAPcloud tillhandahåller tjänsten fjärranslutning till många QNAP-produkter. När du registrerar din enhet i myQNAPcloud, överförs de grundläggande konfigurationer och fjärranslutningens uppgifter, t.ex. IP-adress, portnummer och URL:er, ständigt till och lagras i QNAP Cloud. Det betyder att du och dina vänner kan ansluta till din QNAP-enhet genom QNAP-programvara och -webbplatser genom att endast använda enhetsnamnet eller URL. För att skydda din sekretess låter myQNAPcloud dig även styra vem som får ta emot dessa data från din enhet. myQNAPcloud tillhandahåller bara anslutningstjänsten och åtkomsten till filerna eller tjänsterna. Din enhet kräver fortfarande att du anger ditt användarnamn och lösenord.

 • DDNS
 • myQNAPcloud Link
 • Online-dokumentvisare
 • Stödtjänster
Om du använder ditt myQNAPcloud DDNS-namn (enhetsnamn.myqnapcloud.com) för att ansluta till din QNAP-produkt, upprättas anslutningen direkt mellan din klientenhet och din QNAP-produkt. myQNAPcloud levererar bara DNS-namnförfrågan för att tillhandahålla motsvarande WAN-IP-adress för din QNAP-produkt. I normalfallet vidarebefordrar din Internetleverantörs (ISP, internet service provider) DNS-server DNS-förfrågan och därför lagrar inte QNAP Cloud-servrar din enhets IP-adress. Servrarna använder även maskering till att anonymisera käll-IP-adresser. Du kan när som helst inaktivera DDNS i användargränssnittet på din QNAP-produkt.
Med myQNAPcloud Link tillhandahåller myQNAPcloud network address translation-traversal (NAT-T)-baserad tjänst för fjärranslutning. I vissa nätverksförhållanden som inte medger direkt anslutning till din QNAP NAS kan data passera genom våra servrar. Våra servrar loggar bara information om anslutningen av säkerhetsskäl. Trafikdata passerar bara genom servrarna utan att lämna några spår av innehållet. Du kan inaktivera myQNAPcloud Link i användargränssnittet på din QNAP-produkt när som helst.
File Station och myQNAPcloud gör att du kan visa dina Microsoft Office-filer som exempelvis Word och Excel i webbläsare. Den har stöd av online-dokumentvisare i Microsoft Office 365 eller Google Doc-webbplatsen, beroende på vilken tjänst du väljer i användargränssnittet. För att kunna visa innehållet i den valda filen i webbläsaren överförs filen till Microsoft eller Google genom myQNAPcloud myQNAPcloud Link. Använd inte online-dokumentvisare om dina filer innehåller konfidentiell information.
myQNAPcloud-servrar tillhandahåller stödtjänster till QNAP-produkter. Den hjälper till att identifiera dess WAN IP-adress och platsen som härleds från IP-adressen. Det hjälper även till att räkna antalet nedladdningar av QTS-appen. Eftersom dessa stödtjänster är mycket enkla och avgörande för din användningsupplevelse anser vi att de är anonyma tjänster och du behöver inte ha ett QID för att använda dem. För dessa typer av tjänster lagrar våra servrar inte några uppgifter som kan användas för att identifiera eller hitta dina QNAP-produkter.
Händelseaviseringar

Efter registrering av din NAS i myQNAPcloud kan du aktivera push-meddelanden för NAS-händelser. När du aktiverar aviseringar via mobilappar eller webbläsare lagras konfigurationsdata för din enhet eller webbläsare på QNAP Cloud-servrar. Det här görs så att händelsedata kan skickas korrekt till din mobilapp eller webbläsare när det finns nya händelser.

Händelsedata överförs till våra servrar och vidarebefordras sedan till sina respektive tjänstleverantörer av push-meddelanden, beroende på vilken plattform enheten tar emot anmälningar har. Apple och Safari använder Apple Push Notification Service (APN:er). Android, Chrome och Firefox Google Firebase Cloud Messaging (FCM). QNAP Cloud-servrar samlar bara in anslutningsinformation och lagrar inte dina händelsedata.

Du kan gå till användargränssnittet i din QNAP NAS när som helst för att visa och radera enheterna som tar emot händelsedata från QNAP Cloud. Om du avregistrerar din NAS från myQNAPcloud raderas även informationen för mobilappar.

Installera QTS från Cloud

Om din NAS med QTS är inte initierad eller startad med några användbara diskar rapporterar din NAS problemet till QNAP Cloud så att du kan identifiera NAS:en via Cloud Key eller webbplatsen för installation från Cloud (https://install.qnap.com). Om din NAS ännu inte är initierad kan vi samla anslutningsinformationen när den ansluts till Internet.

Om du ansluter till webbplatsen för installation från Cloud eller din NAS kan din webbläsare omdirigeras till användargränssnittet i NAS. Den initiala inställningen görs genom den direkta anslutningen mellan din webbläsare och NAS:en utan att QNAP Cloud används. Om du dock finns på ett annat nätverk behöver QNAP Cloud-servrar dirigera trafiken mellan din webbläsare och NAS:en. Servrarna loggar endast anslutningsinformationen i säkerhetssyften medan trafikdata endast passerar genom servrar utan att lämna några spår av dess innehåll. Du kan välja att stoppa den initiala inställningen och omlokalisera till din NAS nätverk.

Vi rekommenderar att du ser till att din Cloud Key hålls konfidentiell och inte låter din NAS vara oinitierad under en längre tid. Anslutning för en oinitierad NAS till QNAP Cloud-servrar varar bara i 24 timmar. Efter den perioden raderas data.

IFTTT-integration
Du kan installera IFTTT Agent och bevilja IFTTT-tjänsten tillgång till din NAS så den kan ta emot händelsemeddelanden från din NAS. Händelsetyper kan variera från när NAS upptäcker nya filer i en katalog, kör åtgärder eller laddar ned en fil från andra molntjänster till en katalog. QNAP Cloud interagerar med IFTTT-tjänsten för autentisering och protokollöversättning. Trafiken mellan IFTTT och din NAS passerar genom myQNAPcloud myQNAPcloud Link-servrar. Servrarna loggar endast anslutningsinformationen i säkerhetssyften medan trafikdata endast passerar genom servrar utan att lämna några spår av innehållet.Du kan inaktivera anslutningen på IFTTT-webbplatsen.
Auth Connector

Du kan ansluta din QNAP NAS till tredjepartsmolntjänster för att få tillgång till, överföra eller synkronisera dina data. Aviseringscenter kan exempelvis skicka händelsemeddelanden till ditt Gmail-konto eller så kan Hybrid Backup Sync kontinuerligt synkronisera dina data mellan din NAS och ditt Dropbox-konto.

Om en tredje parts molntjänst kräver du att beviljar åtkomstbehörigheter till din QNAP NAS via ett OAuth-protokoll tillhandahåller QNAP Cloud anslutningstjänsten (https://connector.myqnapcloud.com) som underlättar Oath-åtgärderna mellan din NAS och tredje parts molntjänst. När åtgärderna är slutförda kan din NAS ansluta direkt till tredje parts molntjänst utan att QNAP Cloud används. Servrarna samlar bara in anslutningsinformationen och lagrar inte data för OAuth-åtgärder.

Online-betalning

När du köper licenser från Licensbutiken eller myQNAPcloud SSL-certifikat kan vi samla in information om din enhet och faktureringsinformation som kan inkludera ditt namn, din faktureringsadress, moms och betalningsmetod. Vi använder den här informationen för att slutföra transaktioner, ta fram kvitton och rapportera skatter, samt för revision, förebygga bedrägeri, och efterlevnad av lagstadgade krav.

Vi använder certifierade betaltjänster från tredje part för att behandla din betalning på ett säkert sätt. Din detaljerade betalningsinformation, som t.ex. ditt kreditkortsnummer, behandlas inte av våra servrar. Om du betalar i nya taiwanesiska dollar och med PayPal, om du betalar i andra valutor eller med ditt PayPal-konto behandlas betalningen av ECPay.

Genom att radera ditt QID raderas alla dina inköpta artiklar och all din betalningshistorik. Vi tar dock bort din transaktionshistorik efter den kortaste lagringsperioden baserat på de juridiska krav som ställs på oss.

Licenstjänst

När du installerar en licens på en QNAP-produkt, kan vi samla in hårdvaruidentifieringsinformationen för QNAP-produkten, inklusive serienummer, version av inbyggd programvara, IP-adress och MAC-adress. Din QNAP-produkt ansluter vid behov till QNAP Cloud-servrar från gång till annan för att validera de installerade licenserna. Om du inte har installerat några licenser på en QNAP-produkt ansluter den inte till QNAP Cloud-servrar.

Vissa produkter, t.ex. McAfee antivirus eller myQNAPcloud SSL-certifikat erbjuds av tredjepartsleverantörer som kräver av oss att vi rapporterar enhetens identifieringsinformation för deras fakturerings- och revisionssyften.De delade uppgifterna är endast avsedda för sammanställd statistik, t.ex. att räkna antalet aktiverade licenser. Ingen av dina QID:en eller annan enhetsinformation delas.

Du kan visa licensinformationen i användargränssnittet i din QNAP-produkt eller på webbplatsen för Licensbutiken (https://license.qnap.com). Om din QID raderas blir alla inköpta licenser ogiltiga. Vi tar bort din transaktionshistorik efter den kortaste lagringsperioden baserat på de legala krav som ställs på oss.

KoiBot

KoiBot är en produkt från QNAP och IEI. IEI tillverkar hårdvaran medan QNAP erbjuder programvaran och molntjänsten. Molntjänsten från KoiBot delar viss infrastruktur med andra produkter som QID, enhetsregistrering och push-meddelanden. Du behöver ha ett QID-konto för att använda KoiBot. KoiBot är för närvarande bara tillgänglig i vissa regioner.

 • Röstkommandon
 • Videosamtal
 • Cloud-album
KoiBot tillhandahåller röstkommandon som kräver röstigenkänning i QNAP Cloud för att förstå dina frågor, och i vissa fall, utföra kommandon. KoiBot skickar bara det inspelade ljudet till QNAP Cloud efter du uttryckligen gett instruktioner om att det ska göras, antingen genom att använda dess pekskärm och huvudknapp eller använda vakna ord. KoiBot behandlar dina vakna ord utan att skicka dina röstkommandon till QNAP Cloud. KoiBot ger dig även uttryckliga ljud- och visuella ledtrådar när den går över till att lyssna efter dina röstkommandon.
När du använder KoiBot och KoiTalk för videosamtal hjälper QNAP Cloud-servrar dig att konfigurera samtalet och ansluta de uppringande parterna till varandra. I de flesta fall överförs trafiken för dina samtalsdata direkt mellan parterna. Under vissa nätverksförhållanden som inte medger direkt anslutning till mellan peers kan data dock passera genom våra servrar. Eftersom dina samtalsdata krypteras innan de skickas ut av klientapplikationerna är våra servrar oförmögna att dekryptera data. Servrarna loggar av säkerhetsskäl bara anslutningsinformation.
Fotona och videorna som tas och spelas in av KoiBot och KoiTalk laddas upp till ditt album i QNAP Cloud. Alla medlemmarna av din användargrupp har åtkomst till det albumet. Filer lagras så länge som du önskar. Du kan när som helst radera filerna. Du kan dela filer i ditt album med andra men delningslänken upphör att gälla efter en kort tidsperiod.
Kommunikation

Du får viktiga aviseringar i enlighet med dina QID-profilinställningar. Dessa aviseringarna kan innehålla meddelanden om systemunderhåll, säkerhetsrådgivning, uppdateringar till villkor och policyer för QNAP Cloud, dina inköp, enhetsregistrering och återställning av lösenord. Eftersom dessa aviseringar är kritiska och inte marknadsföringsrelaterade kan du inte avanmäla dig från dem.

Som standard kommunicerar vi med dig via e-post. I vissa fall, om du bara angett ditt telefonnummer, eller när du aktiverar tvåstegsverifiering skickar vi dig dock meddelanden via SMS (short message service). Du är ansvarig för att tillhandahålla rätt e-postadress och telefonnummer på din QID-profil för att ta emot aviseringar.

Vi använder Amazon Web Services (AWS) för att leverera våra e-postmeddelanden. För systemomfattande meddelanden kan vi bädda in en spårare i e-postmeddelandet för att spåra om e-postmeddelandena levererades med lyckat resultat. For SMS använder vi Twilio. SMS-meddelanden består helt och hållet av text.

Om du kommunicerar med vår supportpersonal genom Supportavdelningen (https://helpdesk.qnap.com) kan du se dess sekretesspolicy på Supportavdelningens webbplats.

Dataanonymisering

Dataanonymisering avser en typ av databehandling som tar bort eller ändrar data för att göra det mycket svårt eller till och med omöjligt att identifiera en person eller associera data till en person. Vi har antagit denna teknik eftersom den gör det möjligt för oss att behålla viktiga data samtidigt som din integritet är säker och det minimerar risken för säkerhetsintrång.

Vi tillämpar olika dataanonymiseringstekniker baserat på hur känsliga data är och hur de används. Vi kan exempelvis ta bort e-postadresser från våra åtkomstloggar och samtidigt behålla andra delar av loggarna. På det sättet kan loggar fortfarande indikera NAS-åtkomst utan att avslöja vem som använde NAS. Vi kan även ändra IP-adress i våra åtkomstloggar genom att maskera sista byte. På det sättet kan vi fortfarande ungefärligen härleda ursprungsplatsen för användaren som använder NAS men inte användarens identitet eller enhet.

Dataanalys

Dataanalys är processen att undersöka datauppsättningar för att dra slutsatser om egenskaperna hos en grupp av enheter i stället för en specifik enhet. Det gör det möjligt för oss att fatta bättre informerade beslut såsom budgetering och prioritera funktioner. Data som genereras från dataanalysen är sammanställd data och innehåller inte några personuppgifter.

Vi kan utföra dataanalyser baserat på de data som genereras direkt eller indirekt när du interagerar med QNAP Cloud. Vi kan exempelvis härleda förhållandet för föredraget språk i vår användargemenskap baserat på inställningar för föredraget språk för varje QID-användare. Vi kan även räkna antalet anslutningar baserat på åtkomstloggarna på våra servrar.

I vissa fall kan vi samla in dina användningsdata från QNAP-produkter för att hjälpa oss att förstå hur vi kan förbättra våra produkter. Insamlade uppgifter kan regelbundet överföras till QNAP Cloud-servrar. Uppgifterna innehåller inte någon information som kan användas för att identifiera dig eller din enhet. Data kan inkludera din OS-version, programvaruinställningar eller antalet gånger du har använt en funktion. Den innehåller inte din hårdvaras serienummer, ditt namn eller innehållet som lagras på din enhet. QNAP-programvaran börjar samla in data endast efter att de fått ditt uttryckliga medgivande. Du kan stoppa insamlingen när som helst genom produktens användargränssnitt. Eftersom de insamlade uppgifterna har anonymiserats anses de inte vara personuppgifter och kan inte exporteras eller raderas.

QNAP Cloud kan dra nytta av tredjepartstjänster för att hjälpa oss samla in och analysera våra data. För närvarande använder vi Google Analytics för att samla in användningsdata för våra webbplatser. Vissa av våra mobilappar använder Fabric (ett dotterbolag till Google) för analyser och kraschrapportanalyser. Vi följer riktlinjerna för tjänstleverantörerna för att anonymisera insamlade data. Vi använder Google Cloud för att lagra och behandla de anonymiserade och analysdata. Även om uppgifterna är anonymiserade har vi fortfarande fastställt policyer beträffande dess skydd, bevarande och åtkomst.

Dataplats

Det är viktigt för kunderna att känna till den geografiska platsen för de uppgifter de betrott en molntjänst, särskilt för företag som är verksamma i kraftigt reglerade branscher eller i länder med dataskyddslagar.

QNAP är ett globalt företag och vi kan överföra personuppgifter till länder andra än länder där uppgifterna ursprungligen samlades in. Vi kan dock överföra dina personuppgifter till andra länder och vi skyddar den informationen enligt beskrivningen i vår Sekretesspolicy.

QNAP Cloud-tjänster levereras till våra kunder i olika regioner. Vi har servrar över hela världen som garanterar prestanda och tillförlitlighet. Platsen för kärndataservrarna är datacenter för Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform i USA. Vi har även regionala servrar i Linode, Digital Ocean och Google Cloud för att betjäna kunder utanför Kina och i Alibaba Cloud och west.cn för att betjäna kunder i Kina. Alla servrarna hanteras direkt av QNAP Cloud:s driftsteam i Taiwan.

När du kontaktar våra kundtjänstteam för att hjälpa dig att använda våra produkter bättre eller felsöka problem kan vi dela data i anslutning till din begäran. Kundtjänstteam som behandlar din förfrågan kan finnas i andra länder.

Databevarande

Det sätt på vilket dina data bevaras och raderas beror på typen av data och hur det används. Vissa data raderas automatiskt av den fördefinierade nyckelprincipen. Vissa data kan du när som helst radera i din produkts användargränssnitt. Vi kan om det behövs bevara vissa data under längre tidsperioder. När du raderar data, följer vi en raderingsprincip för att vara säkra på att dina data blir säkert och helt och hållet borttagna från våra servrar eller bevarar den bara i anonymiserad form.

När du raderar dina data från vårt system börjar vi omedelbart processen med att göra den otillgänglig för alla användare och programmeringsgränssnitt. För att skydda våra användare och kunder från oavsiktlig dataförlust och för att hjälpa oss att återställa allt från potentiella katastrofer med minimerade dataförluster kan vi kan behöva skjuta upp raderingen en kort stund eller behålla en säkerhetskopia med dina data. Dina data finns kvar på vårt system upp till sex (6) månader tills säkerhetskopian raderats.

Ibland kan affärsmässiga och juridiska krav göra det nödvändigt för oss att behålla vissa data för specifika syften och för en utökad tidsperiod oavsett din radering.Vi behöver exempelvis upprätthålla dina betalnings- och licensuppgifter under längre tidsperioder eftersom det krävs för skatt- eller redovisningssyften och dina direkta kommunikationer med QNAP.

I vissa fall kan vi snarare än att ge dig ett sätt att radera data lagra dem under en förutbestämd tidsperiod. För varje datatyp ställer vi in tidsramar för bevarande som baseras på orsaken till dess insamling. Vi behåller exempelvis icke anonymiserade åtkomstloggar på servrar under sex (6) månader om vi behöver extrahera detaljerad information från loggarna för att felsöka. Loggarna är krypterade och skyddas med starka åtgärder som kontrollerar åtkomsten.

Som med alla raderingsprocesser kan saker som rutinunderhåll, oväntad nedtid, programvarudefekter eller dataöverföringsåtgärder orsaka fördröjningar i processen och tidsramarna som definieras i den här artikeln. Vi underhåller system som är utformade för att identifiera och åtgärda sådana problem.